Zapraszamy na tydzień otwarty Krakowskich NGO, w ramach którego mieszkańcy mogą lepiej poznać organizacji pozarządowe z naszego miasta. W ramach wydarzenia będą oni mogli odwiedzić siedziby organizacji, wziąć udział w przygotowanej na tę okoliczność grze miejskiej, poznać możliwości zaangażowania się w wolontariat oraz uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez poszczególne NGO. Tydzień NGO rozpocznie się w środę 23.10.2019, a zakończy w środę 30.10.2019. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy zarówno organizacje jak i mieszkańców!
Wydarzenie będzie będzie zorganizowane w formie gry miejskiej. Uczestnicy, którzy chcą wziąć w nim udział, muszą wypełnić formularz, który znajduje się tutaj.

Każdy, kto wypełni formularz, otrzyma zaproszenie do gry z pierwszą wskazówką informującą o miejscu rozpoczęcia gry. Będzie to siedziba jednej z organizacji, które dołączyły do zabawy. Uczestnicy odwiedzając kolejne miejsca, rozmawiając z przedstawicielami organizacji, będą mieli okazję poznać je, posłuchać o możliwościach zaangażowania w wolontariat oraz uzyskać wskazówkę do kolejnego, który należy wykonać aby zrealizować cała grę.

Zapraszamy do zabawy także wszystkie organizacje, które chcą otworzyć swoje drzwi w ramach tygodnia NGO, aby pozwolić się poznać mieszkańcom miasta. Formularz dla organizacji znajduje się tutaj.

Zarówno dla mieszkańców jak i organizacji, jest to dobra szansa na bliższe poznanie się i zaangażowanie w nowe działania.